fue ve futFue ve fut yönteminin karşılaştırılması?
Follicular Units Extraction ingilizce teriminin kısalmış hali olarak fue yöntemi saç ekiminden bahsedeceğiz. 1996 yılında tanımlanmış fue yöntemi 40 senelik saç ekiminde bir cığ açmıştır. Fue yöntemi saç ekimi ve donör alanından tüyleri ayıklamak için en gelişmiş ve cok esnek bir yoldur. Hic bir sekilde yara izi olmadan fue yöntemi dogal bir görünüm sağlar. FUE yönteminde vücudun bütün bölgelerindeki saçlar kullanılabilir ve olumlu sonuçlar alınır. Genellikle başın arka bölgesi kullanılan bir alandır.

FUE saç ekimi cerrahisi kısaca

1.Doğal sonuçlar verir
2.Ameliyata gerek yoktur
3.Hiç dikiş kullanılmaz

Fue yöntemi ile saç ekimi, esas olarak foliküler ünitelerin ekim sürecidir. Fue yöntemi, herhangi bir kesik veya dikiş olmadan foliküler ünitenin kaldırılmasını içerir. Unitelerin çıkarımı çeşitli çap ve özel olarak tasarlanmış iğne ile yapılır. Fue yönteminde, saç köklerinde cm2 başına ( normalde 120-160 duser) 60-80 foliküler ünite implantı mümkündür. Saç ekimi başlamadan önce donör alanındaki saçlar 1mm ye kadar kısaltılır. Bunun nedeni hem operasyonun rahat geçmesi hemde hastanın acı hissetmemesi için gereklidir. Operasyondan önce hastaya lokal anestezi uygulanmaktadır. Bunun içindir ki operasyon sırasında hastayla sohbet edilir gerginliği alınır. Fue yönteminde özel tasarlanmış iğneler operasyonda bölgeye 5-6mm kadar özel açılarla sokulur ve geri çekilir. Donör ve implant alanlarda kesim ve dikiş izi yoktur. Operasyondan sonraki yaralar 1 mm den küçük (0,05-0,04 mm) oldugu için 1-2 gün içinde hemen yok olurlar. Saç kökleri başın arkasından, başın herhangi bir yerinden elde edilebilir.
Aslında, gerektiğinde göğüs kılları gibi vücut kılları da kullanılabilir. Seanslar arasında 2 günlük bir zaman yeterli olur.
İkinci seans için aylarca beklemeye gerek yoktur. 4-8 günde bir seans gerçekleştirilebilir. Her seansta, 600-800 greft (FU) elde edilebilir. Her bir greft, genellikle 1-4 (nadiren 5) saç kılıdır. Fue yönteminde, 5 seans = 3000 greft = 6000 saç kılı ekilmiş olur. FUE yöntemi saç nakli, Türkiye’de ilk kez Dr. … tarafından yapılmıştır.
Fut yöntemi ilk olarak Dr. Bernstein tarafından 1995 yılında “Follicular Unit Transplantation” olarak tüm dünyaya duyrulmustur. Nedir bu fut yöntemi hemen açıklamaya geçelim; saç ekimi yapılacak hastanın sağlıklı ense bölgesi (genellikle) kök hücrelerinin bulunduğu alan ilk olarak traş edilip lokal anestezi uygulanarak bölgenin uyuşması
gerçekleştikten sonra bu bölgeden ince bir şerit alınır. Saç ekimi olacak hastadan parçanın alınması sonrasında, saç ektirme ile ilgili kök hücrelerinin (greftlerin) teker teker ayrıştırılması ve hücre suyu içinde ekim işlemi gerçekleşene kadar canlı tutulması ile devam eden operasyondur fut yöntemi. Ayrıstırma olayı ve ayrıstırılan kök hücrelerinin nakledileceği yere biran önce nakledilmesi operasyon bakımından daha olumlu sonuclar verir.
Bu nedenledir ki fut yönteminde operasyonu yapacak ekip en az 3-4 kisi olmalıdır.
Bu kisilerden biri ayristirilacak hücreyi alırken diğer bir kişi nakledilecek kısma lokal anestezi uygular. Diğer kişiler hijyen, temizleme, hasta ile ilgilenme gibi görev alırlar. Fut yöntemi ile saç ekimi yapılması kararlaştırılan bölgeler tam manasıyla uyuşturulduktan sonra, ufak delik açılmak suretiyle ekimi yapılacak saç köklerine yer hazırlanmaktadır.
Fut yöntemi operasyonu sonunda, ayrıştırılan saç köklerinin daha önceden açılan deliklere yerleştirilmesine başlanır. Bu aşama saç ekimi için en hayati önemi taşıyan noktadır. Fut yöntemini yapan uzmanlar işinin ehli değillerse saç ekiminden sonra ekilen saçlar gelisi güzel çiktiklarindan sac ektirdiğinize pişman olabilirsiniz. Bunun için Fut yöntemini yaptırırken uzmanlarınızı iyi seçmeniz gerekmektedir. Fut yöntemi ile, saçlarınızın doğal
yapısına zarar verilmez ve daha sık ekim olanağı elde edilmektedir.
Fut yöntemi ile 2-3 seans sonrası tekrar saç ekimine gerek duymanız halinde Fut yöntemine devam etmenizi önermiyoruz. Bu gibi durumlarda kalan seasların fue yöntemi ile yapılması size hem zaman hem de maddiyat kazandıracaktır.