fueAslına bakarsanız FUE; FUT (follikül ünite transferi) adı verilen prosedürün bir alt metodudur. Yani donör bölgeden bir kesi ile şerit halinde doku çıkarılması ve bu dokudan köklerin hazırlanarak nakledilmesi işlemi (strip tekniği) de bir follikül ünite transferidir, FUE de bir follikül ünite transferi işlemidir. Ancak, günümüzde strip yani şerit yöntemi ile FUT eşanlamlı olarak kullanılmakatadır. FUE metodunu farklı kılan şey follikül ünitelerin verici bölgeden bir bütün olarak( şerit yönteminde olduğu gibi) değil tek tek alınmasıdır. Gene üzerinde pek durulmayan nokta; aslında FUE metodunun saç köklerinin alım şeklini temsil ettiğidir. Oysa saç ekiminde esas başarıyı belirleyen şey; ekim tekniğidir. Yani; saç köklerini FUE metoduna uygun olarak tek tek almamıza rağmen , klasik eski tekniklerle saç köklerini nakledersek, sonuç; estetik ve doğallıktan uzak olacaktır.

FUE metodunda, saç kökleri, farklı çaplarda (0,6 dan 0,8 mm’ye kadar değişen) “punch” adı verilen uçları keskin borucukların saç kökü etrafında dairesel olarak yaptığı kesiler ile çıkarılır. Nitekim, saç kökleri derinin yüzeyel tabakalarına sıkıca tutunmasına karşın, bunun altındaki yağ tabakasına gevşek bir bağ ile bağlıdır. Yaptığımız bu dairesel kesi sonrası bir penset yardımı ile traksiyon (çekme) ve rotasyon (döndürme) hareketlerini yaparak follikül üniteyi yerinden rahatlıkla çıkarmak mümkündür. Bu işlem sırasında cerrahın tecrübesi sayesinde, punch’ın dairesel olarak yaptığı kesinin derinliği kıl köküne kadar uzanmadığından kökün zarar görme ihtimali yoktur. Ancak uygun çapta punch kullanılmadığında (özellikle çoklu follikül üniteler için gereğinden ince çapta punch kullanılıyor ise) transeksiyon adını verdiğimiz olay gerçekleşir ve kıl köklerinden en az biri alınamadan yerinde kalır. Bu yüzden farklı saç kökü yapısına sahip her hasta standart çapta uç kullanmak doğru değildir. Yazılı ve görsel basında “biz 0,3- 0,4 mm uçlar kullanıyoruz” diyerek saç ekimi yaptıracak kişileri etkilemeye çalışmak; etik dışı, bilim dışı ve mantık dışı iddialardır.

Özetle; FUE; FUT adını verdiğimiz saç ekimi prosedürünün bir alt tipidir. Aynı şekilde şerit yöntemi de FUT’un bir çeşididir. Alım şekli nasıl olursa olsun amaç; saç köklerini follikül ünite şeklinde nakletmektir. FUE’ de temel avantaj; donör sahada çizgisel bir iz bırakmamaktır. Ancak üzerinde durulması gereken asıl şey; başarılı bir saç ekiminin , sadece alım tekniği ile değil, doğru ekim tekniği ile de elde edildiğidir.