Ekilen saç köklerinin beslenebilmesi için saç köklerinin yerleştirileceği kanalların (mikro kesi) ekilecek greftlerin çapında olması gereklidir. Saç ekimi işleminde açılan kanalların yönü saçların dökülme olmadan önceki mevcut olan saç köklerinin yönünde açılmalıdır.

Donör bölgeden alınan köklerinin çapı ve uzunluğu hesaplandıktan sonra kanal açmak için kullanılan lateral slitin büyüklüğü ve uzunluğu kesinlikle ayarlanmalıdır. Saç ekimi uygulamasında açılan kanallar kişiye özel olmalıdır ve buna göre kanal açıcılar kullanılmalıdır.

Saç ekimi işleminde kanalların açılımı dökülme meydana gelen bölgeye yapılmaktadır. Ekim işlemi için belirlenmiş greft sayısı kadar kanal açılması gerekmektedir. Bireylerin saçları kısaltılamadan önce yapılan planlama da nereye kaç tane kanal açılacağı belirlenmelidir. Saç ekimi ameliyatı sırasında bazı değişiklikler yapılaması gerekse de genellikle kanalların açılışında bu planlamaya sadık kalınmaktadır. Bu işleme özel iğne ucu kadar ince uçlarla planlamada gerekli görülen sayıda köklerin ekileceği kanallar açılmaktadır. Açılan kanalların sayısı greft sayısı ile eşit olması gerekmektedir. Ekim yapılacak bölgeye kanalların açılması sırasında mevcut saçların çıkış açısına kesinlikle dikkat edilmelidir. Ekim yapılacak bölgede hiç saç yoksa bile özel gözlükler sayesinde doktor tarafından anlaşılır ve dökülmiş saçların durumuna göre belirlenir.